[svenska] po polsku >>>
25 juni 2017
- Tolfte söndagen under året

Evangelium
Matt 10:26–33
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Var inte rädda. Det finns ingenting gömt som inte skall komma i dagen och ingenting dolt som inte skall bli känt. Vad jag säger er i mörkret, det skall ni säga i dagsljuset, och vad jag viskar i ert öra, det skall ni ropa ut från taken. Var inte rädda för dem som kan döda kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan förgöra både själ och kropp i helvetet. Säljs inte två sparvar för en kopparslant? Men ingen av dem faller till marken utan att er fader vet om det. Och på er är till och med hårstråna räknade. Var alltså inte rädda: ni är mer värda än aldrig så många sparvar. Var och en som känns vid mig inför människorna, honom skall jag kännas vid inför min fader i himlen. Men den som förnekar mig inför människorna, honom skall jag förneka inför min fader i himlen.«
Jag vill påminna att Mässor firas i S:t Botvids kyrka i Fittja under veckan varje dag med undantag av måndagar kl 18:30.
På söndagar som vanligt Högmässa kl. 12:00.
Mässan på polska kl. 9.30
Expeditionen är öppen på tisdagar mellan kl.15.00 - 18.00.

• Vi har nu avslutat skolåret och jag vill tacka alla kateketer och volontärer, församlingsrådet och alla er församlingsbor för ert samarbete och alla goda gärningar. Vi har påbörjat sommarlovet och tiden av semester. Glöm inte kontakten med Gud, vardagsbönen och söndagens Heliga Mässa. Jag önskar alla de som reser bort en skön tid av vila och ett härligt sommarlov.

• SUK bjuder in alla ungdomar mellan 15-28 år den 1-3 september till de Nordiska ungdomsdagarna i Vadstena. I gemenskap med Norges och Danmarks unga katoliker är detta ett tillfälle för de unga i församlingen att få växa i tron och finna nya vänner för livet. Anmäler man sig senast den 16 juli ligger priset på 350 kr, medan priset är 500 kr . Anmälningstiden är 17 juli - 31 juli. Vår ungdomsförening Sankt Botvids Unga Katoliker organiserar en gemensam grupp. Anmälningsblankett finns på bordet vid anslagstavlan.

• Vi har den stora glädjen att meddela att Påven Franciskus torsdagen den 29 juni kommer att utse nya kardinaler. Bland dessa finns vår Biskop, Anders Arborelius. Den 29 juni, på Petrus och Paulus högtid, firar påven mässan tillsammans med de fem nya kardinalerna, kardinalskollegiet, ärkebiskopar och metropoliter. Vi gratulerar biskop Anders och ber för honom!

• De som vill läsa läsningar under söndagsmässor eller hjälpa till med att ordna vårt kyrkkaffe kan skriva upp sig på listan. Alla är välkomna att engagera sig.

• Förra söndagen samlade vi in under kollekten 1802 SEK. Hjärtligt tack för era gåvor till förra veckans kollekt.

• OBS: Ingen kyrkkaffe under sommartid med undantag på St. Botvids fest den 30 juli!


7 september 2013, Stiftsvallfärd till Vadstena

30 okt.- 2 nov. 2012 - Höstlov - barn- och ungdomsaktiviteter.

26 aug. 2012 - Tidningen DAGEN - en intervju med Fader Zdzislaw Lepper.

12 juni 2012 - Besök från S:t Eriks Katolska Domkyrka i Stockholm - fotoreportage.
4-8 juni 2012 - Ungdomar från S:t Botvid på vallfärd till Rom - fotoreportage.
2 juni 2012 - Utflykt till Skokloster, Märsta och Uppsala - fotoreportage.
26 maj 2012 - Första Heliga Kommunionen - fotoreportage.
20 maj 2012 - Konfirmationens sakrament - fotoreportage.
RESTULTAT AV KYRKOVALET
Val till pastoral- och ekonomiråd i St Botvids Katolska Församling i Fittja
den 22 april 2012. >>>
Kyrkovalet - fotoreportage.
Sportlov 2012 - aktiviteter för barn och ungdomar i vår församling.
29 januari 2012 - introduktion av Johannes Boskos reliker i vår kyrka
7 januari 2012 - Kyrkoherdeinstallation i den nybildade S:t Botvids
Katolska Församling i Fittja
BILDARKIV >>>
S:t Botvids Katolska Kyrka
FÖR ALLAS TREVNAD >>>home back 2012 © S:t Botvids Katolska Församling topp