[svenska] po polsku >>>
9 december 2018
- Andra söndag i Advent

Evangelium
Luk 3:1-6
Under femtonde året av kejsar Tiberius regering, när Pontius Pilatus var ståthållare i Judeen, Herodes tetrark i Galileen, hans bror Filippos i Itureen och Trachonitis och Lysanias i Abilene, och när Hannas och Kajafas var överstepräster, kom Guds ord till Sakarias son Johannes i öknen. Han begav sig till trakten kring Jordan och förkunnade överallt syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop, som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord:

En röst ropar i öknen:

Bana väg för Herren,

gör hans stigar raka.

Varje klyfta skall fyllas,

varje berg och höjd skall sänkas.

Krokiga stigar skall rätas

och steniga vägar jämnas.

Och alla människor skall se Guds frälsning.
Jag vill påminna att Mässor firas i S:t Botvids kyrka i Fittja under veckan varje dag med undantag av måndagar kl 18:30.
På söndagar som vanligt Högmässa kl. 12:00.
Mässan på polska kl. 9.30
Expeditionen är öppen på tisdagar mellan kl.15.00 - 18.00.
En extra Mässa på polska varje lördag kl. 17.00.
Vi fortsätter med adventstiden som en glädjefylld tid av väntan inför Frälsarens ankomst .

• Den 14-16 december 2018 genomför biskop och kardinal Anders Arborelius, biskop av Stockholms Katolska stift kanonisk visitation i vår församling. Programet om biskopens visitation finns i församlingsbladet. Jag ber er alla att engagera sig aktiv med visitationen och hjälpa till med att organisera detta. Jag ber er om bakelse för nästa söndag till kyrkkaffe!

• Nästa lördag, den 15 december är det katekesundervisning i vår kyrka för våra ungdomar från årskurs 8 och 9 och för barn från årskurs 2 och 3. Vi börjar med en Heliga Mässan i kyrkan kl. 10:00. Huvudcelebrant är biskop Anders Arborelius.

• Nya församlingsblad för Advent och Jul finns utlagt. Alla våra församlingsmedlemmar kommer att få det med post, de som inte tillhör vår församling är välkomna att ta med sig ett exemplar hem.

• De som vill läsa läsningar under söndagsmässor eller hjälpa till med att ordna vårt kyrkkaffe kan skriva upp sig på listan. Alla är välkomna att engagera sig.

• Förra söndagen samlade vi in under kollekten 3221 SEK. Hjärtligt tack för era gåvor!

• Efter välsignelsen är alla vänner och gäster inbjudna till kyrkkaffe.


7 september 2013, Stiftsvallfärd till Vadstena

30 okt.- 2 nov. 2012 - Höstlov - barn- och ungdomsaktiviteter.

26 aug. 2012 - Tidningen DAGEN - en intervju med Fader Zdzislaw Lepper.

12 juni 2012 - Besök från S:t Eriks Katolska Domkyrka i Stockholm - fotoreportage.
4-8 juni 2012 - Ungdomar från S:t Botvid på vallfärd till Rom - fotoreportage.
2 juni 2012 - Utflykt till Skokloster, Märsta och Uppsala - fotoreportage.
26 maj 2012 - Första Heliga Kommunionen - fotoreportage.
20 maj 2012 - Konfirmationens sakrament - fotoreportage.
RESTULTAT AV KYRKOVALET
Val till pastoral- och ekonomiråd i St Botvids Katolska Församling i Fittja
den 22 april 2012. >>>
Kyrkovalet - fotoreportage.
Sportlov 2012 - aktiviteter för barn och ungdomar i vår församling.
29 januari 2012 - introduktion av Johannes Boskos reliker i vår kyrka
7 januari 2012 - Kyrkoherdeinstallation i den nybildade S:t Botvids
Katolska Församling i Fittja
BILDARKIV >>>
S:t Botvids Katolska Kyrka
FÖR ALLAS TREVNAD >>>home back 2012 © S:t Botvids Katolska Församling topp