[svenska] po polsku >>>
1 december
- I söndagen i Advent    

Evangelium
Matt 24:37–44
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Som det var i Noas dagar, så blir det vid Människosonens ankomst. Under tiden före floden åt man och drack, gifte sig och blev bortgift, ända till den dag då Noa gick in i arken, och ingen visste något förrän floden kom och förde bort alla. Så blir det också vid Människosonens ankomst. Då är två män ute på åkern; den ene tas med och den andre lämnas kvar. Två kvinnor är vid kvarnen och mal; den ena tas med och den andra lämnas kvar. Håll er därför vakna, ty ni vet inte vilken dag er herre kommer. Det förstår ni ju att om husägaren visste vid vilken tid på natten tjuven kom, skulle han hålla sig vaken och hindra honom från att bryta sig in i huset. Därför måste också ni vara beredda, ty när ni minst väntar det, då kommer Människosonen.«
Jag vill påminna att Mässor firas i S:t Botvids kyrka i Fittja under veckan varje dag med undantag av måndagar kl 18:30.
På söndagar som vanligt Högmässa kl. 12:00.
Mässan på polska kl. 9.30.
Expeditionen är öppen på tisdagar mellan kl.15.00 - 18.00.
En extra Mässa på polska varje lördag kl. 17.00

• Vi inleder adventstiden som en glädjefylld tid av väntan inför Frälsarens ankomst.

Adventstiden har en dubbel karaktär: dels är den en förberedelse inför julen, då man firar åminnelsen av Guds Sons första ankomst till människorna, dels är det en tid då man riktar blicken mot Kristi återkomst vid tidens slut.

Av dessa två skäl framstår Advent som en tid av hängiven och glad förväntan.

Under Adventstiden kommer vi på torsdagar kl. 18.30 att fira speciella Mariamässor där vi deltar i Hennes förväntan på Guds Sons födelse.

• Nästa lördag, den 9 december blir det trosundervisning för barn från årskurs 2 – 3 som förbereder sig till den Första Heliga Kommunion. Vi börjar med en kort bön i kyrkan kl. 10.00.

• De som vill läsa läsningar under söndagsmässor eller hjälpa till med att ordna vårt kyrkkaffe kan skriva upp sig på listan. Alla är välkomna att engagera sig.

• Förra söndagen samlade vi in under kollekten 1360 SEK. Dagens kollekt är en stifts-adventsinsamling och går till att hjälpa folket i Eritrea. Hjärtligt tack för era gåvor!

• Vi vill meddela er om att denna vecka påbörjas arbetet med den nya parkeringsplatsen, på marken bakom kyrkan. Entreprenören har lovat, att om vädret inte blir för svårt, så kommer det att stå färdigt vid påsken 2020.

• Efter välsignelsen är alla vänner och gäster inbjudna till kyrkkaffe, som anordnas av ungdomar från årskurs 8. Det kommer även att finnas adventsljus till försäljning. De insamlade pengarna går till ungdomarna i årskurs 8 ungdomsverksamhet. Hjärtlig välkomna!

• Direkt efter mässan träffas rosenkransgruppen i kyrkan, för att be en dekad tillsammans och för att byta dekader. Nya intresserade, som vill be rosenkransen, är också välkomna!


7 september 2013, Stiftsvallfärd till Vadstena

30 okt.- 2 nov. 2012 - Höstlov - barn- och ungdomsaktiviteter.

26 aug. 2012 - Tidningen DAGEN - en intervju med Fader Zdzislaw Lepper.

12 juni 2012 - Besök från S:t Eriks Katolska Domkyrka i Stockholm - fotoreportage.
4-8 juni 2012 - Ungdomar från S:t Botvid på vallfärd till Rom - fotoreportage.
2 juni 2012 - Utflykt till Skokloster, Märsta och Uppsala - fotoreportage.
26 maj 2012 - Första Heliga Kommunionen - fotoreportage.
20 maj 2012 - Konfirmationens sakrament - fotoreportage.
RESTULTAT AV KYRKOVALET
Val till pastoral- och ekonomiråd i St Botvids Katolska Församling i Fittja
den 22 april 2012. >>>
Kyrkovalet - fotoreportage.
Sportlov 2012 - aktiviteter för barn och ungdomar i vår församling.
29 januari 2012 - introduktion av Johannes Boskos reliker i vår kyrka
7 januari 2012 - Kyrkoherdeinstallation i den nybildade S:t Botvids
Katolska Församling i Fittja
BILDARKIV >>>
S:t Botvids Katolska Kyrka
FÖR ALLAS TREVNAD >>>home back 2012 © S:t Botvids Katolska Församling topp