[svenska] po polsku >>>
25 oktober 2020
Trettionde söndagen under året

Evangelium
Matt 22:34-40
När fariseerna fick höra hur Jesus hade gjort saddukeerna svarslösa samlades de, och för att sätta honom på prov frågade en av dem, en laglärd: »Mästare, vilket är det största budet i lagen?« Han svarade honom: »Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna.«
Jag vill påminna att Mässor firas i S:t Botvids kyrka i Fittja under veckan varje dag med undantag av måndagar kl 18:30.
På söndagar som vanligt Högmässa kl. 12:00.
Mässan på polska kl. 9.30. Expeditionen är öppen på tisdagar mellan kl.15.00 - 18.00.
En extra Mässa på polska varje lördag kl. 17.00.

• Kyrkan står öppen under ordinarie mässtider. Antalet personer som vistas samtidigt i kyrkans lokaler får dock inte överstiga 50 personer. Det gäller både vardagar och söndagar. Det är av största vikt att deltagare från olika hushåll håller minst en meter avstånd till varandra i kyrkbänkarna!

• Under oktober månad uppmuntrar Kyrkan alla troende att be Rosenkransbönen. Genom denna bön kan vi uppnå fullkomlig avlat då vi ber hela rosenkransbönen i samband med att vi besöker en kyrka, då en familj ber rosenkransen hemma eller när vänner samlas och ber den tillsammans. I S:t Botvids kyrka i Fittja kommer vi att be vi rosenkransen före mässan, ca kl. 18:00. Vi uppmuntrar alla våra församlingsmedlemmar att under oktober delta i rosenkransandakt.

• Söndagen den 1 november firar vi i Katolska Kyrkan Alla Helgons Dag. Första november är en glädjens inte sorgens dag. Katolska Kyrkan firar alla helgon, kända och okända, äldre och nutida. Alla Helgons Dag är, tvärtemot dagens mest kända mening, inte ”de dödas helg”. Kyrkan gläds åt att så många bortgångna finns nu hos Gud i himmelen. Manunderstryker den dagen att alla är kallade att bli heliga och att alla har vi en chans attuppnå detta. Mässa i St. Botvids kyrka firas den dagen kl. 9.30 på polska och kl. 12:00 på svenska.

• Den traditionella andakten på Skogskyrkogården med välsignelse av gravarna och bön för de avlidna hålls lördagen den 31 oktober kl. 15.00 på de katolska kvarteren (kv. 28). Söndagen den 1 nov. kl. 14.00 hålls andakt till de avlidnas minne på Katolska kyrkogården (Norra begravningsplatsen Solna).

• Varje fredag innan kvällsmässan ca från kl. 17.30 blir det adoration med tillbedjan.

• Förra söndagen samlade vi in 825 SEK under kollekten. Hjärtligt tack för era gåvor! Hjärtligt tack för era gåvor till förra veckans kollekt.

• Inget kyrkkaffe tills vidare.


7 september 2013, Stiftsvallfärd till Vadstena

30 okt.- 2 nov. 2012 - Höstlov - barn- och ungdomsaktiviteter.

26 aug. 2012 - Tidningen DAGEN - en intervju med Fader Zdzislaw Lepper.

12 juni 2012 - Besök från S:t Eriks Katolska Domkyrka i Stockholm - fotoreportage.
4-8 juni 2012 - Ungdomar från S:t Botvid på vallfärd till Rom - fotoreportage.
2 juni 2012 - Utflykt till Skokloster, Märsta och Uppsala - fotoreportage.
26 maj 2012 - Första Heliga Kommunionen - fotoreportage.
20 maj 2012 - Konfirmationens sakrament - fotoreportage.
RESTULTAT AV KYRKOVALET
Val till pastoral- och ekonomiråd i St Botvids Katolska Församling i Fittja
den 22 april 2012. >>>
Kyrkovalet - fotoreportage.
Sportlov 2012 - aktiviteter för barn och ungdomar i vår församling.
29 januari 2012 - introduktion av Johannes Boskos reliker i vår kyrka
7 januari 2012 - Kyrkoherdeinstallation i den nybildade S:t Botvids
Katolska Församling i Fittja
BILDARKIV >>>
S:t Botvids Katolska Kyrka
FÖR ALLAS TREVNAD >>>home back 2012 © S:t Botvids Katolska Församling topp