[svenska] po polsku >>>
20 augusti 2017
- tjugonde söndagen under året

Evangelium
Matt 15:21–28
Vid den tiden drog sig Jesus undan till området kring Tyros och Sidon. En kanaaneisk kvinna från dessa trakter mötte honom och ropade: »Herre, Davids son, förbarma dig över mig! Min dotter plågas svårt av en demon.« Han gav henne inget svar. Då gick hans lärjungar fram och bad honom: »Säg åt henne att ge sig i väg, hon går ju bakom oss och ropar.« Han svarade: »Jag har inte blivit sänd till andra än de förlorade fåren av Israels folk.« Men hon kom och föll ner för honom och sade: »Herre, hjälp mig.« Han svarade: »Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna.« — »Nej, herre«, sade hon, »men hundarna äter ju smulorna som faller från deras herrars bord.« Då sade Jesus till henne: »Kvinna, din tro är stark, det skall bli som du vill.« Och från den stunden var hennes dotter frisk.
Jag vill påminna att Mässor firas i S:t Botvids kyrka i Fittja under veckan varje dag med undantag av måndagar kl 18:30.
På söndagar som vanligt Högmässa kl. 12:00.
Mässan på polska kl. 9.30
Expeditionen är öppen på tisdagar mellan kl.15.00 - 18.00.
Ingen Mässa på polska på lördagar i augusti månad.

• Fader Krystian Zacheja har utnämnts till ny kyrkoherde i Heliga Trefaldighetens Församling i Järfälla från 1 september 2017 då nuvarande kyrkoherde Fader Benoy lämnar stiftet och återvänder till Indien. Vi önskar honom lycka till i den nya tjänsten och ber om särskild Guds välsignelse och Marias beskydd för honom. Avtackning av F. Krystian kommer att ske den 27 augusti under svenska Mässan, kl. 12.00. Från 1 september 20017 kommer f. Wlodek jobba i vår församling som kaplan men bara 50%, dvs han kommer att hjälpa kyrkoherden i församlingen bara delvis.

• En glädjande nyhet i vår församling, är att ny vigde prästen, Fader Przemyslaw Malinowski, håller sin primus Mässan hos oss idag. Han har tidigare gjort sin praktik hos oss, och därför valt att fira sin första mässa med oss. Direkt efter Mässan kommer F. Przemyslaw att ge en Primusvälsignelse, som är brukligt av en ny vigd präst. Det ger en särskild nåd åt alla som får ta emot den. Det går till så, att prästen lägger sina händer på var och ens huvud. Alla går fram precis som vid kommunion utdelningen, med skillnaden att övriga präster och ministranter går först, och tar emot denna välsignelse. Vi gratulerar honom och ber om särskild Guds välsignelse och Marias beskydd för hans arbete som salesian och kaplan i Pila i Polen.

• Vi vill också påminna er alla att katekesen i vår kyrka börjar lördagen den 9 september kl. 10.00. Det gäller barn från årskurs 2 och 3, som förbereder sig till Första Heliga Kommunion. Barn från årskurs 1 och 4-7 börjar undervisning lördagen den 16 september kl. 10.00. Vi börjar i kyrkan med den Heliga Mässan kl. 10.00. Ungdomar som förbereder sig till konfirmationens sakrament, från klass 8 och 9 börjar undervisning den 23 september kl. 10.00. Obs! Barn som aldrig tidigare haft undervisning i vår församling måste anmäla sig till kyrkoherden i förväg.

• De som vill läsa läsningar under söndagsmässor eller hjälpa till med att ordna vårt kyrkkaffe kan skriva upp sig på listan. Alla är välkomna att engagera sig.

• Förra söndagen samlade vi in under kollekten 1306 SEK. Hjärtligt tack för era gåvor till förra veckans kollekt.

• Efter välsignelsen är alla vänner och gäster inbjudna till kyrkkaffe!


7 september 2013, Stiftsvallfärd till Vadstena

30 okt.- 2 nov. 2012 - Höstlov - barn- och ungdomsaktiviteter.

26 aug. 2012 - Tidningen DAGEN - en intervju med Fader Zdzislaw Lepper.

12 juni 2012 - Besök från S:t Eriks Katolska Domkyrka i Stockholm - fotoreportage.
4-8 juni 2012 - Ungdomar från S:t Botvid på vallfärd till Rom - fotoreportage.
2 juni 2012 - Utflykt till Skokloster, Märsta och Uppsala - fotoreportage.
26 maj 2012 - Första Heliga Kommunionen - fotoreportage.
20 maj 2012 - Konfirmationens sakrament - fotoreportage.
RESTULTAT AV KYRKOVALET
Val till pastoral- och ekonomiråd i St Botvids Katolska Församling i Fittja
den 22 april 2012. >>>
Kyrkovalet - fotoreportage.
Sportlov 2012 - aktiviteter för barn och ungdomar i vår församling.
29 januari 2012 - introduktion av Johannes Boskos reliker i vår kyrka
7 januari 2012 - Kyrkoherdeinstallation i den nybildade S:t Botvids
Katolska Församling i Fittja
BILDARKIV >>>
S:t Botvids Katolska Kyrka
FÖR ALLAS TREVNAD >>>home back 2012 © S:t Botvids Katolska Församling topp