[svenska] po polsku >>>
27 september 2020
- tjugosjätte söndagen under året

Evangelium
Matt 21:28–32
Vid den tiden sade Jesus till översteprästerna och folkets äldste: »Vad säger ni om det här: En man hade två söner. Han vände sig till den ene och sade: ’Min son, gå ut och arbeta i vingården i dag.’ Han svarade: ’Nej, det vill jag inte’, men sedan ångrade han sig och gick. Mannen vände sig till den andre och sade samma sak. Han svarade: ’Jag skall gå, herre’, men han gick inte. Vilken av de båda gjorde som fadern ville?« De svarade: »Den förste.« Då sade Jesus till dem: »Sannerligen, tullindrivare och horor skall komma före er till Guds rike. Johannes kom och han visade er vägen till rättfärdighet, men ni trodde inte på honom. Tullindrivarna och hororna trodde på honom, och ni såg det, men inte heller då ångrade ni er och trodde på honom.«
Jag vill påminna att Mässor firas i S:t Botvids kyrka i Fittja under veckan varje dag med undantag av måndagar kl 18:30.
På söndagar som vanligt Högmässa kl. 12:00.
Mässan på polska kl. 9.30. Expeditionen är öppen på tisdagar mellan kl.15.00 - 18.00.
En extra Mässa på polska varje lördag kl. 17.00.

• Kyrkan står öppen under ordinarie mässtider. Antalet personer som vistas samtidigt i kyrkans lokaler får dock inte överstiga 50 personer. Det gäller både vardagar och söndagar. Det är av största vikt att deltagare från olika hushåll håller minst en meter avstånd till varandra i kyrkbänkarna!

• Nästa lördag, den 3 oktober blir det trosundervisning för barn från årskurs 2 och 3 som förbereder sig till den Första Heliga Kommunionen. Vi börjar med gemensam bön i kyrkan kl. 10.00.

• Under oktober månad uppmuntrar Kyrkan alla troende att be Rosenkransbönen. Genom denna bön kan vi uppnå fullkomlig avlat då vi ber hela rosenkransbönen i samband med att vi besöker en kyrka, då en familj ber rosenkransen hemma eller när vänner samlas och ber den tillsammans. I S:t Botvids kyrka i Fittja kommer vi att be vi rosenkransen före mässan, ca kl. 18:00. Vi uppmuntrar alla våra församlingsmedlemmar att under oktober delta i rosenkransandakt.

• Varje fredag innan kvällsmässan ca från kl. 17.30 blir adoration med tillbedjan.

• Den 3e och 4e oktober kommer vi att ha nytt val till församlingsrådet. Alla kandidater är synliga på anslagstavlan. Av dessa kommer fyra ingå i ekonomi- respektive pastoralrådet.

• Förra söndagen samlade vi in under kollekten 1899 SEK. Hjärtligt tack för era gåvor till förra veckans kollekt.

• Inget kyrkkaffe tills vidare.


7 september 2013, Stiftsvallfärd till Vadstena

30 okt.- 2 nov. 2012 - Höstlov - barn- och ungdomsaktiviteter.

26 aug. 2012 - Tidningen DAGEN - en intervju med Fader Zdzislaw Lepper.

12 juni 2012 - Besök från S:t Eriks Katolska Domkyrka i Stockholm - fotoreportage.
4-8 juni 2012 - Ungdomar från S:t Botvid på vallfärd till Rom - fotoreportage.
2 juni 2012 - Utflykt till Skokloster, Märsta och Uppsala - fotoreportage.
26 maj 2012 - Första Heliga Kommunionen - fotoreportage.
20 maj 2012 - Konfirmationens sakrament - fotoreportage.
RESTULTAT AV KYRKOVALET
Val till pastoral- och ekonomiråd i St Botvids Katolska Församling i Fittja
den 22 april 2012. >>>
Kyrkovalet - fotoreportage.
Sportlov 2012 - aktiviteter för barn och ungdomar i vår församling.
29 januari 2012 - introduktion av Johannes Boskos reliker i vår kyrka
7 januari 2012 - Kyrkoherdeinstallation i den nybildade S:t Botvids
Katolska Församling i Fittja
BILDARKIV >>>
S:t Botvids Katolska Kyrka
FÖR ALLAS TREVNAD >>>home back 2012 © S:t Botvids Katolska Församling topp