[svenska] po polsku >>>
17 OKTOBER 2021
29:E SÖNDAGEN UNDER ÅRET

Evangelium
Mark 10:35–45
Vid den tiden gick Jakob och Johannes, Sebedaios söner, fram till Jesus och sade: »Mästare, vi vill be dig om en sak.« — »Vad vill ni att jag skall göra för er?« frågade han. De svarade: »Låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet, den ene till höger och den andre till vänster.« Jesus sade: »Ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag dricker eller döpas med det dop som jag döps med?« De svarade: »Ja, det kan vi.« Jesus sade: »Den bägare som jag dricker skall ni få dricka, och det dop som jag döps med skall ni döpas med. Men platserna till höger och vänster om mig kan jag bara ge dem som har bestämts därtill.« När de andra tio hörde detta blev de förargade på Jakob och Johannes. Jesus kallade till sig dem och sade: »Ni vet att de som räknas som härskare är herrar över sina folk och att furstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er skall vara de andras tjänare, och den som vill vara den förste bland er skall vara allas slav. Människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.«
Jag vill påminna att Mässor firas i S:t Botvids kyrka i Fittja under veckan varje dag med undantag av måndagar kl 18:30. På söndagar högmässa som vanligt kl. 12:00. Mässa på polska kl. 9.30. En extra Mässa på polska varje lördag kl. 17.00.

Expeditionen är öppen på tisdagar: kl. 15.00 -18.00.

• Under oktober månad uppmuntrar Kyrkan alla troende att be Rosenkransbönen. Genom denna bön kan vi uppnå fullkomlig avlat då vi ber hela rosenkransbönen i samband med att vi besöker en kyrka, då en familj ber rosenkransen hemma eller när vänner samlas och ber den tillsammans. I S:t Botvids kyrka i Fittja kommer vi att be vi rosenkransen före mässan, ca kl. 18:00. Vi uppmuntrar alla våra församlingsmedlemmar att under oktober delta i rosenkransandakt.

Den 30 oktober inbjuder vi våra barn från 4 till 10 år, tillsammans med sina föräldrar till liten teater. Den lilla teaterpjäsen för barn kommer vi att ha i vår kyrka lördagen 30 oktober kl. 14.00. Pjäsen tar max en halv timme och sedan tänker vi samtala med föräldrarna en halv timme till. Hjärtligt välkomna!

• Idag firar vi Världsmissionssöndagen. Alla katoliker uppmanas att stödja Kyrkans insatser för familjer, barn och ungdomar runtom i världen genom att dela med sig till den katolska missionsverksamheten. Kyrkan ber oss om våra förböner och stiftskollekten tas upp denna dag till stöd för institutioner som stärker Kyrkan och genom att bidra till att förbättra levnadsvillkoren för människor i länder med utbredd fattigdom, undernäring, brist på sjukvård och utbildning. Dagens kollekt går till att stödja Missionsländerna!

• Församlingen välkomnar alla barn till höstlovsaktiviteter mellan den 2 och 4 november. Vi kommer att gå på bio, spela badminton, samt spela bowling. Vi behöver även vuxna som hjälper till under denna vecka, så vi uppmuntrar därför alla föräldrar att skriva upp sig ifall man kan hjälpa till någon/några av dessa dagar. Anmälningsblankett med mer info finns ute vid anslagstavlan.

• Varje fredag innan kvällsmässan ca från kl. 17.30 blir det adoration med tillbedjan.

• Hjärtligt tack för era gåvor till dagens kollekt!

• De som vill läsa läsningar under söndagsmässor eller hjälpa till med att ordna vårt kyrkkaffe kan skriva upp sig på listan. Alla är välkomna att engagera sig. Idag startar vi vårt kyrkkaffe på nytt!

• Efter välsignelsen är alla vänner och gäster inbjudna till kyrkkaffe.
home back 2012 © S:t Botvids Katolska Församling topp