[svenska] po polsku >>>
5 april 2020
- Palmsöndagen - Passionssöndagen

Evangelium
Matt 21:1–11
När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus i väg två lärjungar och sade till dem: »Gå bort till byn där framme, så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något skall ni svara: Herren behöver dem, men han skall strax skicka tillbaka dem.« Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas: Säg till dotter Sion: Se, din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem, och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade: »Hosianna Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!« När han drog in i Jerusalem blev det stor uppståndelse i hela staden, och man frågade: »Vem är han?« Och folket svarade: »Det är profeten Jesus från Nasaret i Galileen.«
Efter regeringens och stiftets direktiv gäller följande bestämmelser för S:t Botvid katolska församling:

1. Mässplikten är för närvarande upphävd. Det sänds mässor via nätet från olika församlingar i stiftet och vi ombeds att stanna hemma och delta i dessa eller hålla egen gudstjänst i hemmet för att inte sprida ev. smitta.

2. Mässorna vid de vanliga tiderna firas som icke-offentliga. Kyrkan står dock öppen under ordinarie mässtider. Antalet personer som vistas samtidigt i kyrkans lokaler får inte överstiga 50 personer. Det gäller både vardagar och söndagar.

3. Kyrkan är öppen tisdag till lördag mellan kl. 17:30-19:00 samt söndagar 09:00-13:00.

4. Möjlighet för sakramental tillbedjan och bikt i kyrkan varje fredag mellan kl. 17:30 -19.00.

5. De tre heliga påskdagarna (Skärtorsdagen, Långfredagen Påskvakan och Påskdagen) måste firas utan deltagare förutom de som har en uppgift i själva liturgin.

6. Idag samlar vi in Stiftets fasteoffer, som går till Caritas för att hjälpa de nödlidande i Zimbabwe i Afrika. Stor tack för era gåvor!

7. Förra söndagen samlade vi in under kollekten 332 SEK. Hjärtligt tack för era gåvor till förra veckans kollekt.

8. Ingen undervisning i vår församling tills vidare, på grund av Coronaviruset. Det är ännu oklart ifall den första Heliga Kommunionen och Konfirmationens sakrament får ett nytt datum! Mer information kommer längre fram!

9. Inget kyrkkaffe tills vidare!


7 september 2013, Stiftsvallfärd till Vadstena

30 okt.- 2 nov. 2012 - Höstlov - barn- och ungdomsaktiviteter.

26 aug. 2012 - Tidningen DAGEN - en intervju med Fader Zdzislaw Lepper.

12 juni 2012 - Besök från S:t Eriks Katolska Domkyrka i Stockholm - fotoreportage.
4-8 juni 2012 - Ungdomar från S:t Botvid på vallfärd till Rom - fotoreportage.
2 juni 2012 - Utflykt till Skokloster, Märsta och Uppsala - fotoreportage.
26 maj 2012 - Första Heliga Kommunionen - fotoreportage.
20 maj 2012 - Konfirmationens sakrament - fotoreportage.
RESTULTAT AV KYRKOVALET
Val till pastoral- och ekonomiråd i St Botvids Katolska Församling i Fittja
den 22 april 2012. >>>
Kyrkovalet - fotoreportage.
Sportlov 2012 - aktiviteter för barn och ungdomar i vår församling.
29 januari 2012 - introduktion av Johannes Boskos reliker i vår kyrka
7 januari 2012 - Kyrkoherdeinstallation i den nybildade S:t Botvids
Katolska Församling i Fittja
BILDARKIV >>>
S:t Botvids Katolska Kyrka
FÖR ALLAS TREVNAD >>>home back 2012 © S:t Botvids Katolska Församling topp