[svenska] po polsku >>>
29 november 2020
Första Söndagen i Advent

Evangelium
Markk 13:33-37
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Se till att ni håller er vakna, ni vet inte när tiden är inne. Det blir som när en man har rest bort; han har lämnat sitt hus och låtit sina tjänare ta hand om det, var och en med sin uppgift, och han har befallt portvakten att vaka. Håll er alltså vakna, ni vet inte när husets herre kommer, om det blir på kvällen eller vid midnatt eller i gryningen eller på morgonen. Se upp, så att han inte plötsligt kommer och finner er sovande. Jag säger till er, och jag säger till alla: Håll er vakna!«
Jag vill påminna att Mässor firas i S:t Botvids kyrka i Fittja under veckan varje dag med undantag av måndagar kl 18:30.
På söndagar Högmässa kl. 12:00.
Mässa på polska kl. 9.30.
Expeditionen är öppen på tisdagar mellan kl.15.00 - 18.00.
En extra Mässa på polska varje lördag kl. 17.00.

• Vi inleder adventstiden som en glädjefylld tid av väntan inför Frälsarens ankomst. Adventstiden har en dubbel karaktär: dels är den en förberedelse inför julen, då man firar åminnelsen av Guds Sons första ankomst till människorna, dels är det en tid då man riktar blicken mot Kristi återkomst vid tidens slut. Av dessa två skäl framstår Advent som en tid av hängiven och glad förväntan.

• Mässplikten är för närvarande upphävd. Det sänds mässor via nätet från olika församlingar i stiftet och vi ombeds att stanna hemma och delta i dessa eller hålla egen gudstjänst i hemmet för att inte sprida ev. smitta.

Mässorna vid de vanliga tiderna firas som icke-offentliga.

• Kyrkan står dock öppen under ordinarie mässtider men antalet personer som vistas samtidigt i kyrkans lokaler får inte överstiga 8 personer. Det gäller både vardagar och söndagar.

• Sakramental tillbedjan och bikt i kyrkan varje fredag mellan kl. 17:30 -19.00.

• Om bikten önskas i särskild tid ring respektive präster om överenskommelse.

• Ingen trosundervisning tills vidare med undantag för årskurs 2 och 3!
Nästa lördag, den 5 december blir det trosundervisning för barn från årskurs 2 – 3 som förbereder sig till den Första Heliga Kommunion.
Observera! Årskurs 2 börjar i kyrkan kl. 10.00 men årskurs 3 börjar kl. 11.00.

• Förra söndagen samlade vi in 1230 SEK under kollekten. Hjärtligt tack för era gåvor!

• Inget kyrkkaffe tills vidare.
home back 2012 © S:t Botvids Katolska Församling topp