[svenska] po polsku >>>
17 januari 2021
Andra söndagen under året

Evangelium
Joh 1:35-42
Vid den tiden stod Johannes där med två av sina lärjungar. När Jesus kom gående såg Johannes på honom och sade: »Där är Guds lamm.« De båda lärjungarna hörde vad han sade och följde efter Jesus. Jesus vände sig om, och då han såg att de följde honom frågade han vad de ville. De svarade: »Rabbi (det betyder mästare), var bor du?« Han sade: »Följ med och se!« De gick med honom och såg var han bodde och stannade hos honom den dagen. Det var sent på eftermiddagen. Andreas, Simon Petrus bror, var en av de två som hade hört Johannes ord och följt med Jesus. Han träffade först sin bror, Simon, och sade till honom: »Vi har funnit Messias« (det betyder Kristus). Han tog med honom till Jesus. Jesus såg på Simon och sade: »Du är Simon, Johannes son. Du skall heta Kefas« (det betyder Petrus).
Jag vill påminna att Mässor firas i S:t Botvids kyrka i Fittja under veckan varje dag med undantag av måndagar kl 18:30.
På söndagar Högmässa kl. 12:00.
Mässa på polska kl. 9.30.
Expeditionen är öppen på tisdagar mellan kl.15.00 - 18.00.
En extra Mässa på polska varje lördag kl. 17.00.
• Varje år mellan 18-25 januari infaller Böneveckan för den kristna enheten. I år har böneveckan temat: ”Bli kvar i min kärlek så skall ni bära rik frukt”. Böneveckan för kristen enhet firas samtidigt i 75 länder över hela världen, under perioden 18-25 januari. Dessutom firar vi Bibelns dag - idag på söndag den 17 januari!

• Mässplikten är för närvarande upphävd. Det sänds mässor via nätet från olika församlingar i stiftet och vi ombeds att stanna hemma och delta i dessa eller hålla egen gudstjänst i hemmet för att inte sprida ev. smitta. Mässorna vid de vanliga tiderna firas som icke-offentliga.Kyrkan står dock öppen under ordinarie mässtider men antalet personer som vistas samtidigt i kyrkans lokaler får inte överstiga 8 personer. Det gäller både vardagar och söndagar.

• Sakramental tillbedjan i kyrkan varje fredag mellan kl. 17:30 -18.30.

• Ingen trosundervisning i församlingen tills vidare!

• Inget kyrkkaffe tills vidare.

• Förra söndagen samlade vi in under kollekten: 976 SEK. Hjärtligt tack för era gåvor till förra veckans kollekt.
home back 2012 © S:t Botvids Katolska Församling topp