[svenska] po polsku >>>
22 maj 2022
6 Påsksöndagen

Evangelium
Joh 14:23–29
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Om någon älskar mig bevarar han mitt ord, och min fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och stanna hos honom. Den som inte älskar mig bevarar inte mina ord. Men ordet som ni har hört kommer inte från mig utan från Fadern som har sänt mig.

Detta har jag sagt er medan jag är kvar hos er. Men Hjälparen, den helige Ande som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Ni hörde att jag sade till er: Jag går bort och kommer till er igen. Om ni älskade mig skulle ni vara glada över att jag går till Fadern, ty Fadern är större än jag. Detta säger jag er innan det sker, för att ni skall tro det när det har skett.«
Jag vill påminna att Mässor firas i S:t Botvids kyrka i Fittja under veckan varje dag kl. 18:30 förutom måndagar. På söndagar som vanligt Högmässa kl. 12:00. Mässan på polska kl. 9.30.

Expeditionen är öppen på tisdagar: kl. 15.00 - 18.00.

• På torsdag den 26 maj, firar vi Kristi Himmelsfärdsdag, högtid. Mässan på svenska kl. 12.00, då det vi också kommer ha Konfirmationen för våra Ungdomar. Mässan på polska kl. 9.30.

• Igår mottog 15 barn i vår kyrka sin Första Heliga Kommunion. Låt oss omgärda de barnen och deras familjer med särskild bön så att Jesus Kristus’ nåd finns med dem var dag. Jag vill varmt tacka alla de som hjälpte till att förbereda Första Kommunionen, speciellt föräldrar och kateketer. Jag uppmuntrar alla föräldrar att med stor omsorg ta hand om barnens bevarande av Guds nåd så att de ofta kan ta emot Heliga Kommunionen och ta del av Biktens Sakrament. Alla dessa barn kommer att delta den vita veckan, dvs varje dag delta den Heliga Mässan kl. 18.30.

•Bikt inför Konfirmationens sakrament för ungdomar och deras familjer blir på onsdag från kl. 17.00

• Adoration med tillbedjan varje fredag från kl. 17:30.

• Förra söndagen samlade vi in under kollekten 2946 SEK. Hjärtligt tack för era gåvor till förra veckans kollekt.

• Efter välsignelsen är alla vänner och gäster inbjudna till kyrkkaffe.
home back 2012 © S:t Botvids Katolska Församling topp