[svenska] po polsku >>>
9 maj 2021
SJÄTTE PÅSKSÖNDAGEN

Evangelium
Joh 15:9–17
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje skall vara i er och er glädje bli fullkomlig. Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min fader. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består, och då skall Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Detta befaller jag er: att ni skall älska varandra.«
Jag vill påminna att Mässor firas i S:t Botvids kyrka i Fittja under veckan varje dag med undantag av måndagar kl 18:30. På söndagar som vanligt Högmässa kl. 12:00. Mässan på polska kl. 9.30. En extra Mässa på polska varje lördag kl. 17.00.

Efter regeringens och stiftets direktiv gäller följande bestämmelser för S:t Botvids katolska församling:

Mässplikten är för närvarande upphävd. Det sänds mässor via nätet från olika församlingar i stiftet och vi ombeds att stanna hemma och delta i dessa eller hålla egen gudstjänst i hemmet för att inte sprida ev. smitta.

Mässorna firas som vanligt på vardagar och söndagar. Kyrkan står öppen under ordinarie mässtider. Antalet personer som vistas samtidigt i kyrkans lokaler får dock inte överstiga 8 personer. Det gäller både vardagar och söndagar.

Det är av största vikt att deltagare från olika hushåll, håller minst 2 meters avstånd till varandra i kyrkbänkarna!

Kyrkan är öppen tisdag till lördag mellan kl. 17:30 -19:00.

Expeditionen är öppen på tisdagar mellan kl.15.00 - 18.00.
• På torsdag den 13 maj, firar vi Kristi Himmelsfärdsdag, högtid. Mässa på svenska kl. 12.00. Mässa på polska kl. 9.30.

• Maj månad tillägnas Maria. Vi uppmuntrar alla att delta i majandakter eller att be jungfru Maria-litanian hemma eller i kyrkan. Här i vår kyrka kommer vi att be litanian innan varje kvällsmässa.

• På fredagar öppnar kyrkan 17:30 för tillbedjan och bikt.

• Ingen trosundervisning i församlingen tillsvidare!

• Inget kyrkkaffe tillsvidare!

• Hjärtligt tack för era gåvor till dagens kollekt!
home back 2012 © S:t Botvids Katolska Församling topp