[svenska] po polsku >>>
1 augusti 2021
ARTONDE SÖNDAGEN UNDER ÅRET

Evangelium
Joh 6:24–35
När folket upptäckte att Jesus inte var på platsen där man hade ätit brödet och inte heller hans lärjungar steg de i båtarna och for över till Kafarnaum för att leta efter Jesus. De fann honom där på andra sidan sjön och frågade honom: »Rabbi, när kom du hit?« Jesus svarade: »Sannerligen, jag säger er: ni söker inte efter mig därför att ni har fått se tecken utan därför att ni åt av bröden och blev mätta. Arbeta inte för den föda som är förgänglig utan för den föda som består och skänker evigt liv och som Människosonen skall ge er. Ty på honom har Fadern, Gud själv, satt sitt sigill.« De frågade då: »Vad skall vi göra för att utföra Guds verk?« Jesus svarade: »Detta är Guds verk: att ni tror på honom som han har sänt.« De sade: »Vilket tecken vill du göra, så att vi kan se det och tro på dig? Vad kan du utföra? Våra fäder åt mannat i öknen, så som det står skrivet: Han gav dem bröd från himlen att äta.« Jesus svarade: »Sannerligen, jag säger er: Mose gav er inte brödet från himlen, men min fader ger er det sanna brödet från himlen. Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv.« De bad honom då: »Herre, ge oss alltid det brödet.« Jesus svarade: »Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta.«
Jag vill påminna att Mässor firas i S:t Botvids kyrka i Fittja under veckan varje dag med undantag av måndagar kl 18:30. På söndagar högmässa som vanligt kl. 12:00. Mässa på polska kl. 9.30.

Expeditionen är stängd under augusti månad!
• Stockholms dekanat inbjuder alla katoliker till Mariavallfärd i Marielund, lördagen den 14 augusti. Vallfärden ger oss möjlighet att komma samman i bön och gudstjänst från olika delar av vårt dekanat och församlingar. Vallfärden leds av kardinal Anders Arborelius. Mer information om vallfärden finns på anslagastavlan.

• Lördagen den 4 september anordnas stiftsvallfärd till Vadstena. Mässa firas på borggården till Vadstena Slott kl. 11:30. På grund av pandemin kommer det inte att bli varken katolskt torg eller sakramentsprocession, inte heller sakramentsandakt i Blåkyrkan, utan istället avslutas vallfärden med S:t Josefsandakt på borggården. Det kommer inte att anordnas någon gemensam bussresa från vår församling. De som önskar delta i vallfärden ombeds ordna sin resa på egen hand eller ev. kontakta någon annan församling där bussresa anordnas.

• Vi planerar att börja trosundervisningen för barn och unga i vår församling i september. För barn från årskurs 2 och 3 som förbereder sig till Första Heliga Kommunion börjar vi den 11:e september kl. 10.00. Anmälan till trosundervisningen kan ske i församlingsexpeditionen. Undervisningen för ungdomar från årskurs 8 och 9 som förbereder sig för Konfirmationens Sakrament den 18:e september kl. 14.00. Barn från årskurs 4-7, kommer att börja undervisningen lördagen den 18 september kl. 10.00.

• Kyrkoherden är på semester under augusti månad. Vid brådskande eller viktiga ärenden kontakta diakon Lars Lennarth-Larsson.

• Ingen adoration på fredagar under augusti månad!

• Inget kyrkkaffe tillsvidare!

• Hjärtligt tack för era gåvor till dagens kollekt!
home back 2012 © S:t Botvids Katolska Församling topp