[svenska] po polsku >>>
28 juni 2020
- Trettonde söndagen under året

Evangelium
Matt 10:37–42
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Den som älskar far eller mor mer än mig, han är inte värd att tillhöra mig, och den som älskar son eller dotter mer än mig, han är inte värd att tillhöra mig. Den som inte tar sitt kors och följer efter mig är inte värd att tillhöra mig. Den som finner sitt liv skall mista det, och den som mister sitt liv för min skull, han skall finna det.

Den som tar emot er tar emot mig, och den som tar emot mig tar emot den som har sänt mig. Den som tar emot en profet därför att det är en profet, han skall få en profets lön, och den som tar emot en rättfärdig därför att det är en rättfärdig, han skall få en rättfärdigs lön. Och den som ger bara så mycket som en bägare friskt vatten åt en av dessa små därför att det är en lärjunge — sannerligen, han skall inte gå miste om sin lön.«
Jag vill påminna att Mässor firas i S:t Botvids kyrka i Fittja under veckan varje dag med undantag av måndagar kl 18:30.
På söndagar som vanligt Högmässa kl. 12:00.
Mässan på polska kl. 9.30.
Expeditionen är öppen på tisdagar mellan kl.15.00 - 18.00.

Expeditionen är stängd under Juli månad!

Ingen Mässa på polska på lördag kl. 17.00 under juli och augusti månad!

• Mässorna firas som vanligt på vardagar och söndagar. Kyrkan står öppen under ordinarie mässtider. Antalet personer som vistas samtidigt i kyrkans lokaler får dock inte överstiga 50 personer. Det gäller både vardagar och söndagar. Det är av största vikt att deltagare från olika hushåll, håller minst 2 meters avstånd till varandra i kyrkbänkarna!

• Vi har nu avslutat skolåret och jag vill tacka alla kateketer och volontärer, församlingsrådet och alla er församlingsbor för ert samarbete och alla goda gärningar. Vi har påbörjat sommarlovet och tiden av semester. Glöm inte kontakten med Gud, vardagsbönen och söndagens Heliga Mässa. Jag önskar alla de som reser bort en skön tid av vila och ett härligt sommarlov.

• Inget kyrkkaffe tills vidare

• Ingen trosundervisning tills vidare!

• Just nu pågår renovering av fasaden av kyrkan och prästgården för fullt. Avslutning av arbetet planeras till slutet av juni.

• Vår nya parkeringsplats är nästan färdig och väntar på slutbesiktning. Vi hoppas kunna viga den inom kort.


7 september 2013, Stiftsvallfärd till Vadstena

30 okt.- 2 nov. 2012 - Höstlov - barn- och ungdomsaktiviteter.

26 aug. 2012 - Tidningen DAGEN - en intervju med Fader Zdzislaw Lepper.

12 juni 2012 - Besök från S:t Eriks Katolska Domkyrka i Stockholm - fotoreportage.
4-8 juni 2012 - Ungdomar från S:t Botvid på vallfärd till Rom - fotoreportage.
2 juni 2012 - Utflykt till Skokloster, Märsta och Uppsala - fotoreportage.
26 maj 2012 - Första Heliga Kommunionen - fotoreportage.
20 maj 2012 - Konfirmationens sakrament - fotoreportage.
RESTULTAT AV KYRKOVALET
Val till pastoral- och ekonomiråd i St Botvids Katolska Församling i Fittja
den 22 april 2012. >>>
Kyrkovalet - fotoreportage.
Sportlov 2012 - aktiviteter för barn och ungdomar i vår församling.
29 januari 2012 - introduktion av Johannes Boskos reliker i vår kyrka
7 januari 2012 - Kyrkoherdeinstallation i den nybildade S:t Botvids
Katolska Församling i Fittja
BILDARKIV >>>
S:t Botvids Katolska Kyrka
FÖR ALLAS TREVNAD >>>home back 2012 © S:t Botvids Katolska Församling topp