[svenska] po polsku >>>
23 Januari 2022
Tredje Söndagen under året

Evangelium
Luk 1:1–4; 4:14–21
Många har redan sökt ge en samlad skildring av de stora händelser som ägt rum ibland oss, så som de har berättats för oss av dem som från första stund var ögonvittnen och blev ordets tjänare, och efter att grundligt ha satt mig in i allt ända från början har nu också jag beslutat att i rätt ordning skriva ner det för dig, högt ärade Theofilos, för att du skall förstå att de upplysningar du har fått är tillförlitliga. Med Andens kraft inom sig återvände Jesus till Galileen, och ryktet om honom spred sig i hela trakten. Han undervisade i deras synagogor, och alla lovprisade honom. Han kom till Nasaret, där han hade växt upp, och på sabbaten gick han till synagogan, som han brukade. Han reste sig för att läsa, och man gav honom profeten Jesajas bok. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet: Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Han rullade ihop boken och gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina blickar riktade mot honom. Då började han tala till dem och sade: »I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig.«
Jag vill påminna att Mässor firas i S:t Botvids kyrka i Fittja under veckan varje dag kl. 18:30 förutom måndagar. På söndagar som vanligt Högmässa kl. 12:00. Mässan på polska kl. 9.30.
Expeditionen är öppen på tisdagar: kl. 15.00 -18.00.

En extra Mässa på polska varje lördag kl. 17.00.
• Varje år mellan 18-25 januari infaller Böneveckan för kristen enhet. I år har böneveckan temat; En stjärna i öster – vi kommer för att tillbe Kristus". Böneveckan för kristen enhet firas samtidigt i 120 länder världen över under perioden 18-25 januari samt Bibelns dag firar vi den 23 januari.

• Nästa söndag kommer vi i vår gemenskap fira den helige Johannes Boscos högtid. Fader Bosco tog hand om och undervisade ungdomar, han var också Salesianordens grundare. Den dagen kommer vi att få en särskild välsignelse genom Johannes Boscos reliker i vår kyrka.

• Sakramental tillbedjan och bikt i kyrkan varje fredag mellan kl. 17:30 -18.30.

• De som vill läsa läsningar under söndagsmässor eller hjälpa till med att ordna vårt kyrkkaffe kan skriva upp sig på listan. Alla är välkomna att engagera sig.

• Förra söndagen samlade vi in under kollekten 1659 kr. Hjärtligt tack för era gåvor till förra veckans kollekt.

• Efter välsignelsen är alla vänner och gäster inbjudna till kyrkkaffe.
home back 2012 © S:t Botvids Katolska Församling topp