[svenska] po polsku >>>
10 december 2017
- Andra söndagen i Advent

Evangelium
Mark 1:1–8
Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son. Som det står skrivet hos profeten Jesaja:

Se, jag sänder min budbärare före dig,

han skall bereda vägen för dig.

En röst ropar i öknen:

Bana väg för Herren,

gör hans stigar raka

— så uppträdde Johannes döparen ute i öknen och förkunnade syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop. Och hela Judeen och alla i Jerusalem kom dit ut till honom, och de bekände sina synder och döptes av honom i Jordan. Johannes var klädd i kamelhår och hade ett läderbälte om livet, och han levde av gräshoppor och vildhonung. Han förkunnade: »Efter mig kommer den som är starkare än jag, och jag är inte värdig att böja mig ner och knyta upp hans sandalremmar. Jag har döpt er med vatten, han skall döpa er med helig ande.«
Jag vill påminna att Mässor firas i S:t Botvids kyrka i Fittja under veckan varje dag med undantag av måndagar kl 18:30.
På söndagar som vanligt Högmässa kl. 12:00.
Mässan på polska kl. 9.30
Expeditionen är öppen på tisdagar mellan kl.15.00 - 18.00.
En extra Mässa på polska varje lördag kl. 17.00.

• Från den 15 till den 17 december kommer vi att ha adventsreträtt i vår församling. Det kommer att ledas av p. Ryszard Zielinski, kyrkoherde från den Heliga Familjens Församling i Haninge, från fredag tom söndag under Mässorna. Jag uppmuntrar alla att delta i reträtten för att förbereda sig väl inför Jesu Kristi Födelse högtid.

• Nästa lördag, den 16 december är det katekesundervisning i vår kyrka för våra ungdomar från årskurs 8 och 9 som förbereder sig till konfirmationens sakrament. Vi börjar med en kort bön i kyrkan kl. 10:00 .

• Nya församlingsblad för Advent och Jul finns utlagt. Alla våra församlingsmedlemmar kommer att få det med post, de som inte tillhör vår församling är välkomna att ta med sig ett exemplar hem.

• De som vill läsa läsningar under söndagsmässor eller hjälpa till med att ordna vårt kyrkkaffe kan skriva upp sig på listan. Alla är välkomna att engagera sig.

• Förra söndagen samlade vi in under kollekten 2929 SEK. Hjärtligt tack för era gåvor till förra veckans kollekt.

• Efter välsignelsen är alla hjärtligt välkomna till vårt kyrkkaffe.


7 september 2013, Stiftsvallfärd till Vadstena

30 okt.- 2 nov. 2012 - Höstlov - barn- och ungdomsaktiviteter.

26 aug. 2012 - Tidningen DAGEN - en intervju med Fader Zdzislaw Lepper.

12 juni 2012 - Besök från S:t Eriks Katolska Domkyrka i Stockholm - fotoreportage.
4-8 juni 2012 - Ungdomar från S:t Botvid på vallfärd till Rom - fotoreportage.
2 juni 2012 - Utflykt till Skokloster, Märsta och Uppsala - fotoreportage.
26 maj 2012 - Första Heliga Kommunionen - fotoreportage.
20 maj 2012 - Konfirmationens sakrament - fotoreportage.
RESTULTAT AV KYRKOVALET
Val till pastoral- och ekonomiråd i St Botvids Katolska Församling i Fittja
den 22 april 2012. >>>
Kyrkovalet - fotoreportage.
Sportlov 2012 - aktiviteter för barn och ungdomar i vår församling.
29 januari 2012 - introduktion av Johannes Boskos reliker i vår kyrka
7 januari 2012 - Kyrkoherdeinstallation i den nybildade S:t Botvids
Katolska Församling i Fittja
BILDARKIV >>>
S:t Botvids Katolska Kyrka
FÖR ALLAS TREVNAD >>>home back 2012 © S:t Botvids Katolska Församling topp