[svenska] po polsku >>>
22 april 2018
- 4 Påsksöndagen - Den Gode Herdens Söndag

Evangelium
Joh 10:11–18
Vid den tiden sade Jesus: »Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är herde och inte äger fåren, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma, och vargen river dem och skingrar hjorden. Han är ju lejd och bryr sig inte om fåren. Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och de känner mig, liksom Fadern känner mig och jag känner Fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får, som inte hör till den här fållan. Också dem måste jag leda, och de skall lyssna till min röst, och det skall bli en hjord och en herde. Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan få det tillbaka. Ingen har tagit det ifrån mig, jag ger det av fri vilja. Jag har rätt att ge det, och jag har rätt att få det tillbaka. Detta har min fader bestämt för mig.«
Jag vill påminna att Mässor firas i S:t Botvids kyrka i Fittja under veckan varje dag med undantag av måndagar kl 18:30.
På söndagar som vanligt Högmässa kl. 12:00.
Mässan på polska kl. 9.30
Expeditionen är öppen på tisdagar mellan kl.15.00 - 18.00.
En extra Mässa på polska varje lördag kl. 17.00.
Idag blir det Mässa på engelska kl. 18.00
Den Uppståndne Kristus är vår Herde och porten som leder till Frälsning. Idag, den Gode Herdens söndag, ska vi be för alla präster som Kristus kallat som sina herdar. Vi bör också be att det aldrig ska saknas de som i Kristus namn ska förkunna Evangeliet och närvarande göra Hans offer. Bara Kristus är porten som leder oss till Frälsning. Han efterlämnade sin förebild så att vi kan vandra i Hans spår. Låt oss inte söka andra herdar utan modigt stå kvar vid vår egen Frälsare. Han är alltid med oss och genom Honom välsignar Gud världen.

• Härmed kallas alla våra församlings medlemmar till församlingsmöte i S:t Botvids Katolska kyrka, söndagen den 29 april 2018 - efter högmässan – kallelsen sker enligt församlingsordningen för Stockholms Katolska Stift. Ärenden som önskas bli behandlade vid årsmötet, måste enligt församlingsordning vara inlämnade senast 1 vecka före utsatt mötestidspunkt till kyrkoherden eller till ekonomi/ pastoral rådets vice ordföranden.

• Viktigt information för trosundervisning som gäller nästa termin, hösten 2018. Det blir ingen undervisning för årskurs 1. De som önskar att deras barn börjar undervisning i årskurs 2 måste anmäla sina barn i god tid dvs senast sista datum i maj. Efter den här datumet tar vi inga barn i undervisning som man förbereder till Första Heliga Kommunion. Anmälan kan man göra på expeditionen hos kontoristen på tisdagar. Gäller först till kvarn!

• Nästa lördag, den 28 april är det katekesundervisning för våra barn från årskurs 2 och 3. Vi börjar med gemensam bön i kyrkan kl. 10:00.

• De som vill läsa läsningar under söndagsmässor eller hjälpa till med att ordna vårt kyrkkaffe kan skriva upp sig på listan. Alla är välkomna att engagera sig.

• Förra söndagen samlade vi in under kollekten 1550 SEK. Hjärtligt tack för era gåvor till förra veckans kollekt.

• Efter välsignelsen är alla vänner och gäster inbjudna till kyrkkaffe.

• Vi ber särskild om god hälsa för vår kyrkoherde p. Zdzislaw


7 september 2013, Stiftsvallfärd till Vadstena

30 okt.- 2 nov. 2012 - Höstlov - barn- och ungdomsaktiviteter.

26 aug. 2012 - Tidningen DAGEN - en intervju med Fader Zdzislaw Lepper.

12 juni 2012 - Besök från S:t Eriks Katolska Domkyrka i Stockholm - fotoreportage.
4-8 juni 2012 - Ungdomar från S:t Botvid på vallfärd till Rom - fotoreportage.
2 juni 2012 - Utflykt till Skokloster, Märsta och Uppsala - fotoreportage.
26 maj 2012 - Första Heliga Kommunionen - fotoreportage.
20 maj 2012 - Konfirmationens sakrament - fotoreportage.
RESTULTAT AV KYRKOVALET
Val till pastoral- och ekonomiråd i St Botvids Katolska Församling i Fittja
den 22 april 2012. >>>
Kyrkovalet - fotoreportage.
Sportlov 2012 - aktiviteter för barn och ungdomar i vår församling.
29 januari 2012 - introduktion av Johannes Boskos reliker i vår kyrka
7 januari 2012 - Kyrkoherdeinstallation i den nybildade S:t Botvids
Katolska Församling i Fittja
BILDARKIV >>>
S:t Botvids Katolska Kyrka
FÖR ALLAS TREVNAD >>>home back 2012 © S:t Botvids Katolska Församling topp