[svenska] po polsku >>>
21 April 2019
- Kristi Uppståndelse Helg

Evangelium
Joh 20:1–9
Tidigt på morgonen efter sabbaten, medan det ännu var mörkt, kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen för ingången var borta. Hon sprang genast därifrån och kom och sade till Simon Petrus och den andre lärjungen, den som Jesus älskade: »De har flyttat bort Herren ur graven, och vi vet inte var de har lagt honom.« Petrus och den andre lärjungen begav sig då ut till graven. De sprang båda två, men den andre lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där men gick inte in. Simon Petrus kom strax efter, och han gick in i graven. Han såg bindlarna ligga där, liksom duken som hade täckt huvudet, men den låg inte tillsammans med bindlarna utan hoprullad på ett ställe för sig. Då gick också den andre lärjungen in, han som hade kommit först till graven. Och han såg och trodde. Ännu hade de nämligen inte förstått skriftens ord att han måste uppstå från de döda.
” Jag är Uppståndelsen och Livet, den som tro på mig skall aldrig dö”

Vi vill önska er alla en mycket välsignad helig och glad Påsk Helg. Må Uppståndelsens glädje fylla era hjärtan med frid och hopp. Vi tackar för er tro och ert engagemang och för att ni vittnar om vår tro med era liv. Vi hoppas att ni kan fira denna viktiga och glädjerika Helg tillsammans med era nära så att ni kan fröjdas åt vår Herres Uppståndelse.

• Imorgon , på Annandag Påsk högmässa kl. 12.00, mässa på polska 9.30 Nästa söndag den 8 april är det den Gudomliga Barmhärtighetens söndag.

• Härmed kallas alla våra församlings medlemmar till församlingsmöte i S:t Botvids Katolska kyrka, söndagen den 28 April 2019 - efter högmässan – kallelsen sker enligt församlingsordningen för Stockholms Katolska Stift. Ärenden som önskas bli behandlade vid årsmötet, måste enligt församlingsordning vara inlämnade senast 1 vecka före utsatt mötestidspunkt till kyrkoherden eller till ekonomi/ pastoral rådets ledamot.

• Viktigt information för trosundervisning som gäller nästa termin, hösten 2019. Det blir ingen undervisning för årskurs 1. De som önskar att deras barn börjar undervisning i årskurs 2 måste anmäla sina barn i god tid dvs senast sista datum i maj. Efter den här datumet tar vi inga barn i undervisning som man förbereder till Första Heliga Kommunion. Anmälan kan man göra på expeditionen hos kontoristen på tisdagar.

• De som vill läsa läsningar under söndagsmässor eller hjälpa till med att ordna vårt kyrkkaffe kan skriva upp sig på listan. Alla är välkomna att engagera sig.

• Förra söndagen samlade vi in under kollekten som stift fasteoffer. Hjärtligt tack för era gåvor till förra veckans kollekt.

• Ingen kyrkkaffe idag.


7 september 2013, Stiftsvallfärd till Vadstena

30 okt.- 2 nov. 2012 - Höstlov - barn- och ungdomsaktiviteter.

26 aug. 2012 - Tidningen DAGEN - en intervju med Fader Zdzislaw Lepper.

12 juni 2012 - Besök från S:t Eriks Katolska Domkyrka i Stockholm - fotoreportage.
4-8 juni 2012 - Ungdomar från S:t Botvid på vallfärd till Rom - fotoreportage.
2 juni 2012 - Utflykt till Skokloster, Märsta och Uppsala - fotoreportage.
26 maj 2012 - Första Heliga Kommunionen - fotoreportage.
20 maj 2012 - Konfirmationens sakrament - fotoreportage.
RESTULTAT AV KYRKOVALET
Val till pastoral- och ekonomiråd i St Botvids Katolska Församling i Fittja
den 22 april 2012. >>>
Kyrkovalet - fotoreportage.
Sportlov 2012 - aktiviteter för barn och ungdomar i vår församling.
29 januari 2012 - introduktion av Johannes Boskos reliker i vår kyrka
7 januari 2012 - Kyrkoherdeinstallation i den nybildade S:t Botvids
Katolska Församling i Fittja
BILDARKIV >>>
S:t Botvids Katolska Kyrka
FÖR ALLAS TREVNAD >>>home back 2012 © S:t Botvids Katolska Församling topp