[svenska] po polsku >>>
7 mars 2021
TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN

Evangelium
John 2:13-25
Judarnas påskfest närmade sig, och Jesus gick upp till Jerusalem. I templet stötte han på dem som sålde oxar och får och duvor och dem som satt där och växlade pengar. Han gjorde en piska av repstumpar och drev ut allesammans ur templet med deras får och oxar. Han slog ut växlarnas pengar och välte omkull deras bord, och till dem som sålde duvor sade han: »Bort med allt det här! Gör inte min faders hus till en saluhall.« Och hans lärjungar kom ihåg att det står skrivet: Lidelsen för ditt hus skall förtära mig. Judarna sade då till honom: »Vad kan du visa oss för tecken, du som gör så här?« Jesus svarade: »Riv ner detta tempel, så skall jag låta det uppstå igen på tre dagar.« Judarna sade: »I fyrtiosex år har man byggt på det här templet, och du skall låta det uppstå igen på tre dagar!« Men det tempel han talade om var hans kropp. När han sedan uppstod från de döda kom hans lärjungar ihåg att han hade sagt detta, och de trodde på skriften och på ordet som Jesus hade sagt. Medan han var i Jerusalem under påskhögtiden kom många till tro på hans namn när de såg de tecken han gjorde. Men själv anförtrodde sig Jesus inte åt dem, eftersom han kände dem alla och inte behövde höra någon vittna om människan. Han visste av sig själv vad som fanns i människan.
Mässplikten är för närvarande upphävd. Det sänds mässor via nätet från olika församlingar i stiftet och vi ombeds att stanna hemma och delta i dessa eller hålla egen gudstjänst i hemmet för att inte sprida ev. smitta. Mässorna vid de vanliga tiderna firas som icke-offentliga. Kyrkan står dock öppen under ordinarie mässtider men antalet personer som vistas samtidigt i kyrkans lokaler får inte överstiga 8 personer. Det gäller både vardagar och söndagar.

Mässor firas i S:t Botvids kyrka i Fittja alla vardagar kl. 18:30, med undantag av måndagar.
På söndagar firas Högmässa kl. 12:00 på svenska och kl. 9:30 på polska.
Expeditionen är öppen på tisdagar mellan kl.15.00 - 18.00.
En extra Mässa på polska varje lördag kl. 17.00.
• När vi genomlever den Heliga Fastan låt oss samvetsgrant förbereda oss inför Uppståndelsen och komma ihåg att genom att lida tillsammans med Kristus frälser vi världen från synd, för att tillsammans med Honom uppstå till ett nytt liv.

• Korsvägsandakt under fastan kommer att hållas i St. Botvids katolska församling på fredagar efter kvällsmässan, ca kl. 19.00. Fredagens adoration blir under Fastetiden innan kvällsmässan, d.v.s. ca kl. 17.30.

• Jag vill informera att ommålningen av kyrkan och kyrkans lokaler nästan är färdig. Vi hoppas att allting kommer att vara färdigt denna vecka.

• Ingen trosundervisning i församlingen tills vidare!

• Inget kyrkkaffe tills vidare.

• Förra söndagen samlade vi in under kollekten: 1500 SEK. Hjärtligt tack för era gåvor till förra veckans kollekt.

Hjärtliga gratulationer till alla kvinnor på internationella kvinnodagen! veckans kollekt.




home back 2012 © S:t Botvids Katolska Församling topp