[svenska] po polsku >>>
28 november 2021
I söndagen i Advent

Evangelium
Luk 21:25–28, 34–36
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Tecken skall visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden skall hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån. Människor skall förgås av skräck i väntan på vad som skall komma över världen, ty himlens makter skall skakas. Då skall man få se Människosonen komma på ett moln med makt och stor härlighet. När allt detta börjar, så räta på er och lyft era huvuden, ty er befrielse närmar sig. Var på er vakt så att inte era sinnen fördunklas av omåttlighet och dryckenskap och livets bekymmer, annars överraskas ni av den dagen som av en snara, för den skall komma över alla som bor på jorden. Håll er vakna hela tiden och be att ni får kraft att undfly det som väntar och kan stå upprätta inför Människosonen.«
Jag vill påminna att Mässor firas i S:t Botvids kyrka i Fittja under veckan varje dag kl. 18:30 förutom måndagar. På söndagar som vanligt Högmässa kl. 12:00. Mässan på polska kl. 9.30.
Expeditionen är öppen på tisdagar: kl. 15.00 -18.00.

En extra Mässa på polska varje lördag kl. 17.00.
• Vi inleder adventstiden som en glädjefylld tid av väntan inför Frälsarens ankomst. Adventstiden har en dubbel karaktär: dels är den en förberedelse inför julen, då man firar åminnelsen av Guds Sons första ankomst till människorna, dels är det en tid då man riktar blicken mot Kristi återkomst vid tidens slut. Av dessa två skäl framstår Advent som en tid av hängiven och glad förväntan.

• Vi påbörjar att samla pengar för fattiga och behövande barn från Burundi i Afrika. Barn och unga i samarbete med Caritas Sverige säljer symboliska värmeljus utformade som hjärtan. Jag uppmanar er alla att stödja de behövande barnen från Afrika och köpa sådana ljus. Stort tack för era goda hjärtan!

• Från den 10 till den 12 december kommer vi att ha adventsreträtt i vår församling. Den kommer att ledas av p. Tomas Orylski, kaplan från Domkyrkoförsamlingen i Stockholm från fredag tom söndag under Mässorna. Jag uppmuntrar alla att delta i reträtten för att förbereda sig väl inför Jesu Kristi Födelse högtid. Mer informationen om Advents reträtt finns vid anslagstavlan.

• Dagens kollekt som stifts adventsinsamling går till att hjälpa folket i Burundi i Afrika, särskild behövande barnen. Hjärtligt tack för era gåvor.

• Nya församlingsblad för Advent och Jul finns utlagda. Alla våra församlingsmedlemmar kommer att få det med post, de som inte tillhör vår församling är välkomna att ta med sig ett exemplar hem.

• Sakramental tillbedjan och bikt i kyrkan varje fredag från kl. 17:30!

• Nästa lördag, den 4 december blir det trosundervisning för barn från årskurs 2 – 3 som förbereder sig till den Första Heliga Kommunion. Vi börjar med bön i kyrkan kl. 10.00.

• Förra söndagen samlade vi in 2499 SEK under kollekten. Hjärtligt tack för era gåvor till förra veckans kollekt.

Kommande veckans ledtanke:
”Ty i själva verket kan du inte besitta dubbelglädjen - att njuta av denna värld och härska efteråt med Kristus.”
– (Thomas a Kempis)

-->
home back 2012 © S:t Botvids Katolska Församling topp