[po polsku] svenska >>>
7 marca 2021
TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Ewangelia
J 2, 13-25
Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Zabierzcie to stąd i z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!» Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: «Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie». W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: «Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? » Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo». Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?» On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku.
Msze św. sprawowane są w naszym kościele według normalnego rozkładu lecz z ograniczoną ilością wiernych! Maksymalna liczba wiernych w kościele to 8 osób! W niedziele i święta nakazane zachęca się wiernych do uczestnictwa we Mszy św przez radio lub telewizję.

Msza św. po polsku jest odprawiana w Fittji w każdą niedzielę o godz. 9.30.
Msze św., w języku szwedzkim sprawowane są w każdą niedzielę o godz. 12.00, a w dni powszednie od wtorku do soboty, o godz. 18.30.
Dodatkowa Msza św. w j. polskim w każdą sobotę o godz. 17.00. Ta Msza św. jest ważna również jako Msza św. niedzielna.

Kancelaria parafialna jest czynna we wtorki w godz. 15.00 - 18.00.

1. Przeżywamy czas Wielkiego Postu. Dzisiaj trzecia niedziela Wielkiego Postu. Niech będzie on dla nas, ludzi wierzących, okazją do przemiany i nawrócenia. Jakże niewiele nieraz potrzeba, aby powagę tego świętego czasu pokuty i modlitwy zakłócić. Miejmy więc oczy otwarte i wyczulone sumienia na głos Boga. Pamiętajmy też, że Wielki Post jest tak zwanym „czasem zakazanym” dla wszelkich hucznych wesel, zabaw i dyskotek. Powstrzymajmy się też w tym świętym okresie pokuty od picia napojów alkoholowych.

2. W okresie Wielkiego Postu w naszym kościele są odprawiane nabożeństwa: Drogi Krzyżowej w piątek o godz. 19.00, po Mszy św. wieczornej a w niedzielę o godz. 9.00 rano - nabożeństwo Gorzkich Żali. Za udział w każdym z tych nabożeństw możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (stan łaski uświęcającej, przystąpienie tego dnia do Komunii św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego, wyzbycie się przywiązania do grzechu nawet lekkiego). Możemy go ofiarować za siebie lub za zmarłych. Nie zaniedbujmy korzystania z tego skarbca łaski, by coraz bardziej upodabniać się do naszego miłującego Boga.

3. Dodatkowa Msza św. w j. polskim, w naszym kościele, w czasie pandemii, w każdą niedzielę o godz. 17.00.

4. W każdy piątek adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi świętej od godz. 17.30.

5. Katechizacja dla dzieci i młodzieży w naszej parafii zostaje odwołana na czas nieokreślony!

6. Wszystkim solenizantom i tym którzy obchodzą swoje imieniny, czy jubileusze składamy moc serdecznych życzeń, Bożego Błogosławieństwa i opieki Matki Bożej.

7. Dziękujemy bardzo serdecznie za ofiary złożone dzisiaj na tacę.

8. Zakończono malowanie kościoła i parafialnych pomieszczeń!

9. Są do nabycia kartki świąteczne na Wielkanoc.
home back 22/03/2014 © S:t Botvids Katolska Församlingtopp