[po polsku] svenska >>>
05 kwietnia 2020
- NIEDZIELA PALMOWA

Ewangelia
Mt 21, 1-11
Gdy się zbliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im: «Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie uwiązaną oślicę i przy niej źrebię. Odwiążcie je i przyprowadźcie do Mnie. A gdyby wam ktoś coś mówił, powiecie: „Pan ich potrzebuje i zaraz je odeśle”».

A stało się to, żeby się spełniło słowo Proroka: «Powiedzcie Córze Syjonu: Oto Król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy».

Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe płaszcze, a On usiadł na nich. Tłum zaś ogromny słał swe płaszcze na drodze, a inni obcinali gałązki z drzew i słali nimi drogę. A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno:

«Hosanna Synowi Dawida!
Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie!
Hosanna na wysokościach!»

Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano: «Kto to jest?» A tłumy odpowiadały: «To jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei».
W związku z zagrożeniem cornawirusem obowiązują w naszej parafii nastepujące zasady duszpasterskie ustalone przez ks. biskupa!

Msze św. z udziałem wiernych zarówno w dni powszednie jak i niedziele zostają odwołane na czas nieokreślony! Zachęcamy do uczestnictwa we Mszy św przez internet lub telewizję.

Kościół jest otwarty dla wiernych do osobistej modlitwy i okazji do spowiedzi w dni powszednie od wtorku do soboty w godz. 17.30 -19.00 oraz w niedziele w godz. 9.00 -13.00.

Maksymalna ilość wiernych w kościele to 50 osób!

Adoracja Najśw. Sakramentu w każdy piątek w naszym kościele w godzinach 17.30 - 19.00!

1. W tym tygodniu nie ma Mszy św. w j. polskim w Wielką Sobotę o godz. 17.00 !

2. Niedziela dzisiejsza rozpoczyna Wielki Tydzień.
Nabożeństwa będziemy sprawowa w ograniczonej formie i z udziałej jedynie służby liturgicznej i dla osób które zamówiły intencję Mszy św.
W Wielki Czwartek przeżywamy pamiatkę Wieczerzy Pańskiej – Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa .

3. W Wielki Piątek wszystkich obowiązuje post ścisły, polegający na powstrzymaniu się od potraw mięsnych oraz na ograniczeniu jedzenia. Tego dnia możemy zjeść trzy posiłki, ale tylko jeden z nich do syta. Wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wszystkich od 14 roku życia, bez górnej granicy wieku, natomiast post ilościowy obowiązuje od 18 do 60. roku życia.

4. W Wielką Sobotę nie ma poświęcenia pokarmów i w niedzielę procesji rezurekcyjnej!

5. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego i w Poniedziałek Wielkanocny Msze Święte o godzinie 9.30 po polsku i o godz. 12.00 w j. szwedzkim.

6. Katecheza w naszej parafii zostaje odwołana na czas nieokreślony ze względu na niebezpieczeństwo utraty zdrowia związane z korona wirusem!

7. Dziękujemy za ofiary złożone dzisiaj na tacę, które są przeznaczone na Caritas, w celu pomocy potrzebującym w Zimbabwe w Afryce.

8. Nie ma kawy po Mszy św. do odwołania.


7 września 2013, Diecezjalna pielgrzymka do Vadsteny

30 paźd. - 2 list. 2012 - Ferie jesienne – höstlov- dla dzieci i młodzieży.

26 sierpnia. 2012 - Pismo DAGEN rozmawia z proboszczem Z. Lepperem.

Fotoreportaż - Wizyta z Katedry sztokholmskiej 26.VI.2012r.
Fotoreportaż - Pielgrzymka do Rzymu 4-8.VI.2012r.
Fotoreportaż - Wcieczka Skokloster, Märsta, Uppsala 2.VI.2012r.
Fotoreportaż - Pierwsza Komunia Święta 26.V.2012r.
Fotoreportaż - Sakrament bierzmowania 22.V.2012r.
Fotoreportaż z wyborów do Rady Parafialnej 22.IV.2012r.
Zimowe ferie szkolne 2012, aktywności dla dzieci i młodzieży.
29 stycznia 2012 - Introdukcja relikwi św. Jana Bosko oraz poświęcenie obrazu przedstawiającego patrona dzieci i młodzieży.

7 stycznia 2012 - Uroczystości instalcji proboszcza parafii w Fittji
i oficjalnego erygowania parafii przez ks. Biskupa Andersa Aroreliusa


ARCHIWUM ZDJĘĆ >>>
RADA PARAFIALNA
wybrana dnia 22 kwietnia 2012 r. >>>home back 22/03/2014 © S:t Botvids Katolska Församlingtopp