KRÖNIKA >>>
BILDARKIV >>>

Wywiad z Proboszczem Zdzisławem Lepperem

1. Jak ważna jest katecheza w życiu parafii i jak rolę spełniają w niej świeccy?

Katecheza w parafii jest jednym z podstawowych elementów w dziedzinie przekazywania wiary, zarówno w stosunku do dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Ponadto jest ona ważnym uzupełnieniem katechezy, która powinna mieć miejsce również w rodzinie a którą powinni realizować przede wszystkim rodzice w stosunku do swoich dzieci.
W naszych parafiach najczęściej jest tak, że to właśnie świeccy są tymi którzy nauczają o Bogu i są katechetami. Brak kapłanów i sióstr zakonnych powoduje, że ich rola jest niezastąpiona i bardzo ważna. Bez pomocy świeckich proboszcz parafii nie byłby w stanie zorganizować katechizacji w parafii.
W mojej parafii jest stałych 10 katechetów świeckich i 2 kapłanów, którzy zaangażowani są w katechizację. Wykonują oni piękną pracę, poświęcają swój wolny czas, często kosztem wielu wyrzeczeń osobistych czy rodzinnych , by przekazywać Ewangelię, prawdy naszej katolickiej wiary.

2. Jak byś zdefiniował role księży w pracy katechetycznej?

Rolę księży w pracy katechetycznej można by zdefiniować jako służbę pasterską, jako pomoc duchową zarówno dla młodych, dzieci i młodzieży ale również dla tych świeckich, którzy nauczają. Trzeba ich otoczyć troską duszpasterską, starać się stworzyć dobrą atmosferę wzajemnej współpracy i umieć docenić ich zaangażowanie w tej służbie.

3. Jakie pozytywne znaki w naszym szwedzkim społeczeństwie dostrzegasz, czy mogą one pomóc w lepszej pracy katechetycznej ?

Wydaje mi sie, że trudna sytuacja Kościoła katolickiego w szwedzkim społeczeństwie, to że jesteśmy mniejszością i że często nasza wiara jest na marginesie, nieraz jest ostro krytykowana - może stać się przyczynkiem, pozytywnym impulsem do tego, by bardziej swoją wiarę poznawać, by więcej się angażować w swoim środowisku parafii, rodziny czy szkoły, w dawaniu świadectwa o swojej wierze i również na polu katechizacji.

4. Jakie wyzwania stoją przed Kościołem Katolickim w Szwecji odnośnie katechezy, tak była ona bardziej żywa ?

Bardzo ważnym zadaniem dla Kościoła powinno być większe zaangażowanie młodzieży w katechizację. Należałoby również kłaść większy nacisk na katechizacje rodziców i dorosłych. Oczywiście jest to trudne zadanie, szczególnie w małych parafiach, skąd często młodzież emigruje do dużych miast a personel duchowieństwa ogranicza się do jednego księdza.

5. Jak można zachęcić i pomóc świeckim, by zaangażowali się oni lepiej w parafii w katechezę ? Co ty sam robisz w swojej parafii?

Wydaje mi się, że bardzo pozytywnym elementem by dodawać otuchy i pomagać świeckim by angażowali się w katechezę jest umiejętność docenienia ich roli przez kapłanów oraz umiejętność powiedzenia dziękuje, że jesteś i że czynisz dobro dla tych najmniejszych.
Mały skromny gest wdzięczności, np. zaproszenie na julbord, maly dar-presentkort, wspólny wyjazd formacyjny, by nauczyć się czegoś więcej od innych.
W mojej parafii ostatnio zainicjowano wspólne śniadanie dla katechetów, przed katechezą, podczas którego można wspólnie też porozmawiać o istniejących problemach czy zadaniach przed jakimi staje nasza katecheza w parafii.
We współpracy z KPN zorganizowaliśmy kurs formacyjny dla katechetów w Pastoralcentrum, który jak mi się wydaje był bardzo udany i przyniósł nam wszystkim wiele dobra.
Zawsze jednak należy pamiętać, że to wszystko co się wykonuję na katechezie powinno się czynić dla Chrystusa, dla dobra Kościoła i w trosce o każdego człowieka z osobna a nie jedynie dla konkretnego księdza.
home back2012 © S:t Botvids Katolska Församlingtopp