KRÖNIKA >>>
BILDARKIV >>>


Pożar kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Botvida w Fittji
W ubiegłą niedzielę 20 października 2013 r. ok. godz.7.00 rano, miał miejsce w naszym kościele parafialnym pożar.
Przyczyny pożaru bada policja ale wszystko wskazuje na to, że było to podpalenie.
Dzięki roztropności naszych księży i naszym dwu parafianom - Polakom z Tumby udało się nam uniknąć tragedii. Pragnę im bardzo serdecznie podziękować za wszelką pomoc i szybkie zawiadomienie policji i straży pożarnej. Dziękuję również naszym parafianom za wszelkie wyrazy życzliwości i solidarności w tym trudnym dla nas czasie. Mamy nadzieje, że szybko zostaną naprawione wszelkie szkody i że nasz kościół będzie mógł nam służyć jeszcze przez długie lata.
Ks. Zdzislaw Lepper SDB, proboszcz

Brand i St Botvids katolska Kyrka
Förra söndagen, 20 oktober, hade vi en brand i vår församlingskyrka. Polisen fortsätter att undersöka anledningen men allt tyder på att branden var anlagd.
Tack vare våra prästers samt två församlingsbors, från Tumba, försorg lyckades vi förebygga en tragedi. Jag vill tacka dem hjärtligt för deras insatts och att de snabbt tillkallade polis och brandkår. Jag tackar även Er, våra kära församlingsmedlemmar, för alla uttryck av er omsorg och solidaritet under denna för oss svåra tid. Vi hoppas att alla skador snart repareraras och att vår kyrka kommer kunna att tjäna oss alla under många år framöver.

Kära bröder och systrar!
Det gör mig verkligen ont att höra om denna brand, speciellt att den skulle vara anlagt är mycket tragiskt. Vi ber för er i församlingen och litar på Guds hjälp. Tur att ni kunde släcka branden så snabbt. Hoppas polisen kan reda ut detta. Allt gott och Guds välsignelse för församlingen, jag reser strax till Rom och skall be för er där,
+Anders Arborelius ocdhome back2012 © S:t Botvids Katolska Församlingtopp