S:t Botvids Katolska Församling
Valda ledamöter till Pastoralrådet 2016-04-2/3

Cecilia Bergman
studerande och kateket
Norsborg
Margareta Mecner
förskollärare och kateket
Norsborg
Phan Ngoc Phuoc
lärare
Tumba
Witold Orzeł
Eget företagare
Norsborg
Ersättare:
Jasenka Vinatzer
Pensionär
Tullinge

Pastoralrådet under ledning av kyrkoherden arbetar med liturgiska, kateketiska, karitativa och gemenskapsfrämjande frågor inom församlingen.S:t Botvids Katolska Församling
Valda ledamöter till Ekonomirådet 2016-04-2/3

Lars Lennart Larsson
ekonom
Norsborg
Solveig Orosco
Ekonom
Tullinge
Krzysztof Holinko
kyltekniker
Tumba
Andrzej Dabek
elektriker

Norsborg
Ersättare:
Ronny Elia
lärare och kateket
Tumba
Ekonomirådet under ledning av kyrkoherden förvaltar församlingens egendom samt beslutar i frågor som rör församlingens ekonomi och anställda.home back2012 © S:t Botvids Katolska Församlingtopp
stat4u